Varför
WiseCloud?

Kompetens inom IT-rekrytering

Vi har varit i er sits tidigare vilket har gett oss förståelse om hur behovet är och hur man borde göra för att få ett fungerande team på alla plan.

Vår lokala organisation i Filippinerna har mångårig erfarenhet av att rekrytera IT kompetens. Utöver att vi säkerställer att den sökande har rätt kunskap och erfarenhet enligt er kravspec, kan vi mer vår kunskap hjälpa till med arbetsprov inom IT som komplement. Detta motverkar felrekryteringar där brist på kunskap framkommer. Genom vår erfarenhet av onboarding och system säkerställer vi att våra anställda trivs, utvecklas och ser långsiktigt hos oss och er. Där utmärker vi oss mot våra konkurrenter. Via vårt centrala kontor i Manilla kan anställda även utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Vi skräddarsyr både remote hemifrån och kontorsjobb enligt era önskemål

Trygghet

Vi är ett av få Offshore-företag i Filippinerna som finns tillgängliga i Sverige.

Har man inte använt sig av offshore-rekryteringar tidigare så vet vi att det finns mycket frågor och en osäkerhet. Detta motverkar vi med att dels ha närvaro i Sverige och att även ha en tydlig onboardingprocess, med allt från hur det fungerar i Filippinerna med lön och arbetsförhållande, till trygghet och leverans i vårt samarbete.

Arbetskultur och arbetsförhållande

Som företag brinner vi för nöja medarbetare och företagskultur. En stor del av vår drivkraft med verksamheten är att bygga upp svensk arbetskultur i Filippinerna. Ledarskap, förmåner och balansen mellan arbetsliv och privatliv är något vi värdesätter. Vi ställer krav på alla våra samarbetspartners att efterleva villkoren med svensk arbetskultur. WiseClouds varumärke genomsyras av kvalité, framåtanda och gemenskap.

För oss är det även viktigt att ge tillbaka till allmänheten. Att kämpa mot fattigdom och ge mindre bemedlade chansen att visa vad dom kan.

Detta gör vi via riktade insatser med att bekosta utbildningar inom IT så fler får chansen till ett bättre liv.