Varför
Filippinerna?

WiseCloud

Marknad och utbildning

I Filippinerna finns det ett enormt rekryterings­underlag vare sig det är en junior och senior person ni söker.

Det finns nästan 900 colleges/universitet som utbildar programmerare i Filippinerna, varav 150 finns i Manila. Det är vanligt att jobba remote med utländska företag från exempelvis Kina och USA och där sticker vi ut från mängden som arbetsgivare med vår svenska arbetskultur. Personer med erfarenhet och kompetens som ni skulle ha svårt att rekrytera och attrahera i Sverige, kan ni nu knyta till er verksamhet.

Engelska

Filippinernas kunskaper i det engelska språket är mycket hög vilket gör att ni kan kommunicera enkelt. Enligt EF English Proficiency Index, rankas Filippinerna 18e av 112 länder i världen för engelska färdigheter. På de flesta höga utbildningar så används även enbart engelska.

Kultur

Filippinerna är lyhörda för den svenska arbets­kulturen och anpassar sig snabbt.

Den koloniala historien har gjort att Filippinerna anses betydligt mer integrerade med västerländsk kultur än många andra sydostasiatiska länder. Detta innebär att kulturkrockar i större utsträckning kan undvikas till skillnad mot exempelvis Indien.