Your trusted TalentHouse of Professional Developers

WiseCloud är ett outstaffing- och rekryterings­företag som bygger broar mellan kompetens­sökande arbets­givare i Norden och tillgänglig IT kompetens i Filippinerna.

Inga höga konsult-påslag

Vår modell bygger på att vi tar ut en rullande administrativ avgift för att hantera allt kring en anställning i Filippinerna. Till skillnad mot vanlig konsult­uthyrning så gör vi inga höga påslag på lön.

Vilken talang kan du anställa via oss?

WiseCloud

01. Utvecklare

Tillgången är god på alla typer av specialister här i Manila. Frontend, Backend och Fullstack är de vanligaste. Vi anpassar rekryteringen efter era krav på programmeringsspråk och erfarenhet. Med vår kunskap inom IT kan vi även bistå med olika tester för att säkerställa kvalitén vid rekryteringen.

02. Web / Grafisk design

En yrkesgrupp där det finns bra tillgång och bra kunnande. Vid varje rekrytering så säkerställer vi kvalité via portfolio och arbetsprov.

03. SEO / SEM / Report Analyst

En yrkeskategori som är svår att tillsätta i Sverige. Här i Filippinerna så är tillgången god.

I Sverige råder brist på kompetens och enligt en rapport från arbetsgivar­organisationen IT&Telekom­företagen kommer det saknas så mycket som 70 000 IT-experter till år 2024.

Varför Filippinerna?

Urvalspoolen är betydligt mycket större i Filippinerna, vilket såklart innebär att du kan hitta duktiga utvecklare med spetskompetens. 

Referenser

Läs hur vi framgångsrikt hjälpt andra företag med sina rekryteringsbehov.

Behöver du rekrytera IT kompetens?

Kontakta oss, så berättar vi hur WiseCloud kan hjälpa dig med rekrytering och administration av er personal i Filippinerna.